Sammen med Slow kan du gøre en forskel inden for otte af FN’s verdensmål

I en branche med alvorlige udfordringer kan vi sammen gøre en stor forskel.

Vi øger, stabiliserer og diversificerer Slow-kaffefarmernes indkomst og reducerer risici knyttet til levebrød og økonomi.

 

En mindre kaffefarmers liv er uforudsigeligt – især i dag, hvor der er ustabile kaffepriser, som i øjeblikket er nogle af de laveste, man har set i flere årtier. Slow lindrer disse problemer ved at betale højere priser, afbalancere pengestrømme med forudbetalinger på 40 % og fremme indkomstdiversificering gennem samdyrkning. Endvidere gennemfører vi konkrete initiativer efter anmodning fra farmerne, f.eks. etablering af en nødfond til medicinske formål, åbning af bankkonti og tilvejebringelse af ID-kort.

 

(Delmål tilgodeset: 1.2, 1.4 og 1.5)

Gennem kaffedyrkning, levering af finansielle tjenesteydelser og indkomstdiversificering styrker vi kvindelige farmere.

Hos Slow er kvinder beslutningstagere, ikke kun repræsentanter. 50 % af væksten af vores netværk af farmere vil komme specifikt fra kvindelige farmere, for at sikre inklusion. Derudover sørger vi for aktiviteter til diversificeret indkomst, som er rettet mod dem.

(Delmål tilgodeset: 5.5 og 5.A)

Slow skaber ordentlige og inklusive mikroiværksætterjobs til kaffedyrkere og deres familier og hjælper med opretholdelsen af et sikkert arbejdsmiljø.

Vi ønsker at gøre dyrkning af kaffe til et anstændigt, sikkert og velbetalt arbejde for farmerne. Vi forsøger at forbedre sundhed og sikkerhed på arbejdspladserne. For eksempel monterede vi vådmølleskærme, som dækker bevægelige dele, på alle forarbejdningsenheder.

(Delmål tilgodeset: 8.5 og 8.8)

Gennem kaffedyrkning sigter vi mod at øge indkomster og modstandskraft blandt folk, der tilhører etniske minoritetsgrupper.

15 % af Slow-farmerne tilhører etniske minoriteter, som i mange tilfælde stadig er dårligere stillet og udsat for diskrimination i Laos. 50 % af væksten af vores netværk af farmere vil komme specifikt fra farmere, der tilhører etniske minoriteter, for at sikre inklusion.

(Delmål tilgodeset: 10.2)

Slow sikrer effektiv og bæredygtig forvaltning af naturressourcer og fremmer sikker bortskaffelse af affald og spildevand.

For eksempel er vi i gang med at opnå EU’s økomærke og er også ved at implementere bedre systemer til spildevandshåndtering.

(Delmål tilgodeset: 12.2 og 12.4)

Ved at fremme agroskovbrug og indkomstdiversificering øger Slow modstandsdygtigheden over for klimaændringer blandt småfarmerne i Laos.

Laos er meget sårbar over for virkningerne af naturkatastrofer, herunder ekstreme vejrbegivenheder, som har været tiltagende i hyppighed og intensitet. Slow fremmer og implementerer agroskovbrug for at øge modstandsdygtigheden over for klimaændringer – i samarbejde med småfarmerne. 96,2 % af kaffefarmene har en kronedækningsgrad på 8 % eller mere, den vægtede gennemsnitlige kronedækningsgrad er 32,5 %, og der er i gennemsnit 377 træer pr. ha. Vores mål er, at 80 % af vores kaffefarmere skal dyrke kaffe efter fuglevenlige standarder senest i 2025. Vi støtter også indkomstdiversificering for at øge modstandsdygtigheden over for klimaændringer.

(Delmål tilgodeset: 13.1)

Implementeringen af forskellige former for kaffeagroskovbrug fører til en forbedring af levevilkårene og genplantning af skov, og samtidig opnås en reduktion af aktiviteter, der forårsager udpining af jorden. Slow regenererer og bevarer således skove og bekæmper jordforringelse.

Slow implementerer dyrkningsmetoder baseret på agroskovbrug sammen med småfarmere. Dette forhindrer udpining af jord og skovrydning og fremmer økosystemerne. Hertil kommer, at vores program også indirekte forhindrer skovrydning: Gennem tilvejebringelsen af en stabil og forbedret levevej i form af kaffe fra agroskovbrug kan småfarmerne nu reducere aktiviteter, der forårsager skovrydning og jordforringelse andre steder – for eksempel flyttemarksbrug eller omdannelse af skovområder og agroskovbrugskaffe til arealer med dyrkning af monokulturafgrøder såsom kassava. Vi planlægger også at købe udpinte arealer i økologisk strategiske områder og regenerere dem til en naturlig tilstand.

(Delmål tilgodeset: 15.1, 15.2 og 15.3)

Store ændringer kan kun opnås i fællesskab.

 

Slow forener flere interessenter, som arbejder for et fælles mål om at bevare og regenerere skove.

(Delmål tilgodeset: 17.16 og 17.7)