MØD SLOW-FARMERNE!

Farmerne er fundamentet under Slows bæredygtige kaffe.

Klik dig rundt for at besøge deres farme og lære mere.

(Currently available only on desktop browser)

SÅDAN SAMARBEJDER VI

PRINCIP 1:

VI OPRETHOLDER EN LOKAL TILSTEDEVÆRELSE I LAOS

Hos Slow rejser vi ikke ud for at besøge en leverandør - teamet på seks bliver hængende!

De 37 Slow-farmere støttes af vores lokale sekspersoners team, der består af eksperter inden for kaffedyrkning, inddragelse af lokalsamfund og skovbrug.

Dette har med et af Slows vigtigste principper at gøre: Vi mener, at for at danne sande partnerskaber med farmerne er vi nødt til at være der sammen med dem gennem tykt og tyndt og løse problemer “fra bunden og op” og med lokal styring. Opretholdelsen af en tilstedeværelse i Laos er også den eneste måde, hvorpå vi kan sikre vores kunder fuld gennemsigtighed.

Tro det eller ej, men 99 % af de andre kaffevirksomheder arbejder ikke på denne måde (heller ikke de bæredygtige)! 

PRINCIP 2:

VI MÅ FOKUSERE PÅ STORE VOLUMENER TIL EN ANSTÆNDIG PRIS FOR VIRKELIG AT ØGE INDKOMSTERNE

En typisk Slow-farmer producerer 10 % Typica (en meget eftertragtet sort, der kan sælges for meget høje priser) og 90 % Catimor (en god sort, der ofte ender på råvaremarkedet).

For at løse farmernes indkomstproblemer er vi nødt til at fokusere på størstedelen af den mængde kaffe, de producerer. Det er derfor, vi køber alle typer kaffe til en god pris – og ikke bare den fineste afgrøde til en meget høj pris, hvilket ellers er den traditionelle løsning, man ser hos de fleste virksomheder, der handler med bæredygtig kvalitetskaffe.
Slow-modellen er mere inkluderende og demokratisk: De fleste farmere kan ikke udelukkende producere kaffe af meget høj kvalitet, da det simpelthen ikke er sådan kaffedyrkning fungerer. På samme måde kan de fleste forbrugere og virksomheder ikke udelukkende købe kaffe af ekstremt høj kvalitet, så der er heller ikke efterspørgslen til det på markedet.

PRINCIP 3:

DET ER LIGE SÅ VIGTIGT AT STABILISERE INDKOMSTEN, SOM DET ER AT ØGE DEN

Der høstes kun kaffe én gang om året. For Slow-farmerne betyder det også, at de under normale omstændigheder kun ville blive betalt én gang om året!
Dette kan føre til planlægnings- og likviditetsstyringsproblemer, da det jo er temmelig upraktisk kun at få penge i kassen én gang om året. Lav likviditet lige inden høsten kan også få farmerne til at træffe knap så gode salgsbeslutninger (f.eks. at sælge kaffebær, inden de har forarbejdet dem, så de kan få noget hårdt tiltrængt likviditet).

Det er derfor, vi køber alle kaffesorter til en god pris – og ikke bare den fineste afgrøde til en meget høj pris, hvilket ellers er den traditionelle løsning, man ser hos de fleste virksomheder, der handler med bæredygtig 

kvalitetskaffe. 

For at reducere risikoen udsætter vi heller ikke Slow-farmerne for udsving i priserne på kaffe. Vi betaler en fast mindstepris, så de kan være sikre på deres indkomst.

PRINCIP 4:

DET ER LIGE SÅ VIGTIGT AT STABILISERE INDKOMSTEN, SOM DET ER AT ØGE DEN

For mange af Slow-farmerne stammer mere end 90 % af indkomsten fra kaffe. Dette udsætter dem for en lang række risici, f.eks. vejr- og skadedyrsrelaterede begivenheder og prisudsving på markedet (altså hvis de solgte til en anden end Slow, for vi betaler en fast pris).
For at reducere indkomstrisikoen er vi ved langsomt at gennemføre et frugttræ- og honningprojekt, så Slow-farmerne har flere produkter at sælge. Før eller siden vil de kunne sælge disse gennem deres kooperativ. Endvidere vil de ved at dyrke flere produkter kunne få en større indtjening pr. hektar jord.
Selv mht. kaffe ønsker vi heller ikke at være de eneste, der køber deres bønner (ingen virksomhed bør være afhængig af kun én køber, og dette gælder også for Slow-farmerne). Derfor samarbejder vi med udvalgte strategiske partnere om at finde flere købere til Slow-farmernes grønne bønner.

PRINCIP 5:

DEN ENKELTE SLOW-FARMER ER EN MIKROIVÆRKSÆTTER

Slow-farmerne vådmøllebehandler og tørrer deres kaffe i deres egne mikrobehandlingsenheder og har individuelle købskontrakter

Hver Slow-farmer har sin egen vådmølle, gæringstank og tørrebord.

Slow-farmernes videre forarbejdning af kaffen efter plukningen af bærrene resulterer i en merværdi for farmeren og giver en større følelse af ejerskab for produktet.

Derudover har vi individuelle årskontrakter og direkte betaling mellem Slow og de enkelte Slow-farmere for at øge følelsen af tryghed og ejerskab. Det er sådan, de helst vil have det, og det er sådan, vi gør det!

Slow-farmernes måde at arbejde sammen på er meget anderledes end i det traditionelle landbrugskooperativ, hvor tusindvis af farmere blander deres kaffe sammen, og den også forarbejdes på samlet vis.

Interesseret i at købe kaffe fra en af Slow-farmerne?