Yhdessä Slown kanssa voit olla mukana jopa kahdeksan YK:n kestävän kehityksen tavoitteen toteuttamisessa. 

Pienet teot johtavat suuriin muutoksiin. Sinun valinnallasi on väliä.

Kasvatamme, vakautamme ja monipuolistamme Slow-viljelijöiden tuloja sekä vähennämme elinkeinoon ja toimeentuloon liittyviä riskejä.

 

Pienviljelijöiden elämä on epäennustettavaa; kahvin markkinahinta on tällä hetkellä alhaisin vuosikymmeniin ja kokee rajuja heilahteluja. Slow vähentää hinnan heilahteluihin liittyviä ongelmia maksamalla korkeampaa hintaa ja tasapainottamalla viljelijöiden vuosittaisia tuloja 40 % etukäteismaksuilla ja tulonlähteitä lisäämällä (mm. eri viljelylajien lisääminen). Lisäksi tarjoamme viljelijöillemme mm. henkilökohtaiset pankkitilit sekä hätärahaston yllättäviin sairauskuluihin.

 

(Kestävän kehityksen tavoitteet 1.2, 1.4, 1.5)

Kahvinkasvatuksen, rahoituspalveluiden tarjoamisen ja tulonlähteiden moninaistamisen kautta tuemme naisviljelijöitä.

Slowlla myös naiset ovat päätöksentekijöitä ja heidän ääntään kuunnellaan. Tarjoamme viljelijöillemme myös erityisesti naisille kohdistettuja lisätulonlähteitä. 50% uusista viljelijöistämme ovat naisia.

(Kestävän kehityksen tavoitteet 5.5, 5A)

Slow työllistää pienyrittäjinä viljelijät ja heidän perheensä tarjoten työmahdollisuuksia myös kahvin ohella. Autamme viljelijöitä myös ylläpitämään ja parantamaan työympäristönsä turvallisuutta.

Haluamme tehdä kasvinkasvatuksesta ihmisarvoista, turvallista ja hyvin palkattua työtä. Pyrimme lisäksi takaamaan työturvallisuuden kaikille viljelijöillemme mm. asentamalla työturvallisuutta parantavat suojaosat kaikille kahvinprosessointipisteille Laosissa.

(Kestävän kehityksen tavoitteet: 8.5, 8.8)

Kahvinkasvatuksella tuemme ja tarjoamme elinkeinon myös etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluville viljelijöille.

15% Slow viljelijöistä kuuluu etnisiin vähemmistöihin, jotka ovat Laosissa usein huonommassa ekonomisessa- ja sosiaalisessa asemassa. 50% uusista viljelijöistämme ovat etnisiin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

(Kestävän kehityksen tavoitteet: 10.2)

Slow takaa luonnonvarojen tehokkaan ja kestävän käytön sekä jätteiden ja jätevesien asianmukaisen puhdistuksen ja kierrätyksen.

Käynnissä on mm. prosessi EU Luomusertifikaatin saamiseksi ja harjoitamme tehokasta jätevesienpuhdistus-strategiaa.

(Kestävän kehityksen tavoitteet: 12.2, 12.4)

Peltometsäviljelyn ja tulonlähteiden moninaistamisen myötä Slow tukee pienviljelijöiden sopeutumista ilmastonmuutokseen Laosissa.

Laos on erittäin haavoittuvainen luonnonkatastrofeille, kuten äärimmäisille sääilmiöille, joiden esiintyvyys ja intensiteetti ovat huomattavasti kasvaneet viime vuosikymmeninä. Slow tukee ja edistää peltometsäviljelyä keinona sopeutua ilmastonmuutokseen . 96.2%:lla pienviljelijöidemme kahviviljelmistä on vähintään 8% latvuspeittävyys, ja painotettu keskimääräinen latvuspeittävyys viljelmillä on 32.5%. Tavoitteenamme on, että 80% viljelijöistämme kasvattavat kahvinsa lintuystävällisten standardien mukaan vuoteen 2025 mennessä. Myös tulonlähteiden moninaistaminen edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista.

(Kestävän kehityksen tavoitteet: 13.1)

Harjoittamalla monimuotoista kahvi-peltometsätaloutta, vähentämällä maaperän köyhtymistä aiheuttavaa toimintaa ja lisäämällä uudelleenmetsitys-aktiviteetteja Slow uudistaa ja suojelee metsiä sekä ennaltaehkäisee maaperän huonontumista.

Tavoitteen 13 mukaisesti Slow harjoittaa pienviljelijöiden kanssa peltometsätaloutta, ja keskimääräinen latvuspeittävyys kahviviljelmillä on tällä hetkellä 32.5%. Tämä ehkäisee maaperän köyhtymistä ja metsäkatoa sekä ylläpitää ekosysteemipalveluita. Lisäksi ehkäisemme metsäkatoa myös epäsuorasti: tarjoamalla peltometsäviljelyyn perustuvan stabiilin, paremman tulonlähteen pienviljelijöille, he voivat vähentää ympäristölle haitallisia aktiviteetteja, kuten kaskiviljelyä ja metsien raivaamista pelloiksi. Tulevaisuudensuunnitelmissamme on myös ostaa jo hakattua tai köyhtynyttä maata ekologisesti merkittäviltä alueilta ja entisöidä ne takaisin luonnolliseen tilaansa.

(Kestävän kehityksen tavoitteet: 15.1, 15.2, 15.3)

Suuret muutokset ovat mahdollisia yhdessä.

 

Slow tuo yhteen eri sidosryhmiä, joita kaikkia yhdistää sama tavoite: suojella ja uudistaa planeettamme metsiä.

(Kestävän kehityksen tavoitteet: 17.16, 17.7)