Why your choice of coffee
consumption  matters?

At Slow, we are all about
forests. That is, agroforests.

What you see on the right-hand side is an agroforest. In our world, this is how all coffee is supposed to grow: under the gentle shade of a diverse mix of native tree species.
This is a stark contrast to the industrial way of farming coffee – i.e. what you see on the left – monoculture.

Scroll down to find a comparison of these two very different ways
of growing coffee.

Canopy cover 0%

Canopy cover 32%

Average Trees per ha 

Bird Species

*The Smithsonian Migratory Bird Center has discovered at least 180 species of birds in Mexican coffee agroforests. This is up to ten times more than the bird diversity found in monoculture coffee plantations studied elsewhere.Source: Greenberg, R. , P. Bichier and J. Sterling, 1997.

Inorganic agricultural chemicals applied / ha

*High-end of fertilizer application at 696 kg / and  10 kg /ha for pesticides. Capa, Perez-Esteban et al. Unsustainability of recommended fertilization rates for coffee monoculture due to high N2O emissions (2015); Clay, J; World agriculture and the environment: a commodity-by-commodity guide to impacts and practices (2013). Global MLR Database.

Miksi kahvivalinnallasi on väliä?

Meille Slowlla kaiken ytimessä ovat metsät. Uskomme vahvasti peltometsäviljelyn tulevaisuuteen.

Kuva, jonka näet oikealla, on otos viljelymenetelmästä, jota kutsutaan peltometsäviljelyksi (engl. agroforestry). Meidän mielestämme tämä on tapa, jolla kaikki kahvi tulisi kasvattaa: luonnonpuiden alla, lehvästön suojaavassa varjossa.

Alla näet vertailun peltometsäviljelyn ja tehoviljelyn eroista

Keskimäärin puita hehtaarilla

0

Latvuspeittävyys 0 %

376

Latvuspeittävyys 32%

Lintulajeja

18*

180

*Smithsonian muuttolintukeskus on löytänyt vähintään 190 lintulajia meksikolaisista kahvi-peltometsäviljelmiltä. Luku on kymmenkertainen verrattuna monokulttuuriviljelmiltä todettuihin lajeihin muualla maailmassa. (Greenberg. R, P. Bichier ja J. Sterling, 1997)

Epäorgaanisia kemikaaleja per hehtaari

18*

0

Enimmillään 696 kg/ha lannoitteita ja 10 kg/ha torjunta-aineita. Capa, Perez-Esteban et al. Unsustainability of recommended fertilization rates for coffee monoculture due to high N2O emissions (2015); Clay, J; World agriculture and the environment: a commodity-by-commodity guide to impacts and practices (2013). Global MLR Database.

Me Slow’lla teemme töitä metsien ja biodiversiteetin säilymisen eteen kolmen pääperiaatteemme mukaan:

1.KASVATTAMALLA KAHVIA PELTOMETSÄVILJELYMENETELMIN

Maksamalla korkeampia hintoja sekä kouluttamalla Slow-viljelijöitä ja seuraamalla heidän kehitystään edistämme ja parannamme jatkuvasti kahvimme kasvatusmenetelmiä ja ympäristöystävällisyyttä.

2.LISÄÄMÄLLÄ LAJIRIKKAUTTA KAHVITILOILLA

Puupeitteen lisäksi pyrimme lisäämään kahvitiloilla esiintyvien puu- ja kasvilajien lukumäärää ylläpitääksemme paikallista lajimonimuotoisuutta.

3.METSÄKADON PYSÄYTTÄMINEN

Takaamme, että Slow-kahvi ei ole suoraan tai välillisesti mukana aiheuttamassa metsäkatoa.

Current Slow agroforestry statistics

SLOW COFFEE FARMS – OVERVIEW

186 ha

Total area under cultivation

122 ha Arabica-Robusta mix, 64 ha Pure Robusta

4.9 ha

Average land holding per household

3.3 ha

Median land holding per household

FARM AGROFORESTRY STATISTICS

96.2 %

Farms have canopy cover of 8% or more

32 %

Avarage canopy cover (weighted)

27 %

Or 42 ha reached bird-friendly or close to bird-friendly standartds in ecological quality

88

Total tree species observed

Slow-peltometsäviljely: faktoja

YLEISKATSAUS SLOW-KAHVITILOISTA

186 ha

viljelmiä yhteensä

122 ha arabica-robusta mix, 64 ha pelkkää robustaa

4.9 ha

viljelmiä keskimäärin per talous

3.3 ha

viljelymaata, talouksien mediaani

YLEISKATSAUS PUUSTOSTA SLOW-KAHVITILOILLA

96.2 %

kahvitiloista latvuspeittävyys 8 % tai enemmän

32 %

keskimääräinen latvuspeittävyys (painotettu)

27 %

tai 42 ha täyttää tai on lähellä täyttää lintuystävällisen kahvin standardit 

88

kahvitiloilta identifioitua puulajia

Seuraa kehitystä ja kahvisi positiivista ympäristövaikutusta: Klikkaa ja lue lisää Slow-kahvitiloista

Käytämme Farm Trace -sovellusta metsäpeitteen muutoksen analysointiin, kahviviljelmien yleisen tilan seurantaan sekä tuotteemme läpinäkyvyyden takaamiseen. Klikkaa vieraillaksesi kenen tahansa Slow-viljelijän tilalla!