Why your choice of coffee
consumption  matters?

At Slow, we are all about
forests. That is, agroforests.

What you see on the right-hand side is an agroforest. In our world, this is how all coffee is supposed to grow: under the gentle shade of a diverse mix of native tree species.
This is a stark contrast to the industrial way of farming coffee – i.e. what you see on the left – monoculture.

Scroll down to find a comparison of these two very different ways
of growing coffee.

Canopy cover 0%

Canopy cover 32%

Average Trees per ha 

Bird Species

*The Smithsonian Migratory Bird Center has discovered at least 180 species of birds in Mexican coffee agroforests. This is up to ten times more than the bird diversity found in monoculture coffee plantations studied elsewhere.Source: Greenberg, R. , P. Bichier and J. Sterling, 1997.

Inorganic agricultural chemicals applied / ha

*High-end of fertilizer application at 696 kg / and  10 kg /ha for pesticides. Capa, Perez-Esteban et al. Unsustainability of recommended fertilization rates for coffee monoculture due to high N2O emissions (2015); Clay, J; World agriculture and the environment: a commodity-by-commodity guide to impacts and practices (2013). Global MLR Database.

Hvordan gør dit valg af kaffe en forskel?

Med Slow vokser træerne ind i himlen. Baristakaffe fra skovlandbrug.

Til højre ser du et skovlandbrug. Hos Slow synes vi, at al kaffe skal dyrkes sådan: I skyggen af naturlig vegetation. Det står i skarp kontrast til den måde konventionel kaffe dyrkes: I ren monokultur, som du ser på billedet til venstre.

Hvad er forskellen på monokultur og skovlandbrug:

Træer/ha., gennemsnit

0

Trækronedække 0%

376

Trækronedække 32%

Fuglearter

18*

180

*The Smithsonian Migratory Bird Center har observeret mindst 180 fuglearter i mexicanske kaffe-skovlandbrug. Det er op til ti gange flere arter end i monokulturelle kaffeplantager andre steder. Kilde: Greenberg, R. , P. Bichier and J. Sterling, 1997.

Brug af ikke-biologiske kemikalier/ha

18*

0

Op til 696 kg gødning/ha og 10 kg pesticider/ha. Kilde: Capa, Perez-Esteban et al. Unsustainability of recommended fertilization rates for coffee monoculture due to high N2O emissions (2015); Clay, J; World agriculture and the environment: a commodity-by-commodity guide to impacts and practices (2013). Global MLR Database.

De tre grundprincipper. Sådan får Slow’s baristakaffe træerne til at vokse ind i himlen. Til gavn for farmerne, skovbestanden og biodiversiteten.

1. SKOVLANDBRUG

Vi skaber forudsætningerne for skovlandbrug ved at træne og uddanne kaffefarmerne og ved at betale dem en ordentlig pris for kaffen.

2. BIODIVERSITET

Ud over at sikre træbestanden gør Slow en stor indsats for at fremme antallet træ- og plantearter på farmene. Det gavner biodiversiteten.

3. INGEN SKOVRYDNING

Vi sørger for, at der ikke foregår skovrydning på eller omkring Slow-kaffefarmene.

Current Slow agroforestry statistics

SLOW COFFEE FARMS – OVERVIEW

186 ha

Total area under cultivation

122 ha Arabica-Robusta mix, 64 ha Pure Robusta

4.9 ha

Average land holding per household

3.3 ha

Median land holding per household

FARM AGROFORESTRY STATISTICS

96.2 %

Farms have canopy cover of 8% or more

32 %

Avarage canopy cover (weighted)

27 %

Or 42 ha reached bird-friendly or close to bird-friendly standartds in ecological quality

88

Total tree species observed

Slow’s skovlandbrug. Fakta og tal.

SLOW-KAFFEFARME: OVERSIGT

186 ha

Samlet opdyrket areal

122 ha Arabica-Robusta mix, 64 ha Ren Robusta

4.9 ha

Gennemsnitligt jordareal/husstand

3.3 ha

Median af jordareal/husstand

SKOVLANDBRUG I NØGLETAL

96.2 %

Antal farme, hvor trækronerne dækker mindst 8%

32 %

Areal dækket af trækroner (vægtet)

27 %

Eller et område svarende til 42 ha., har et fuglevenligt eller tæt på fuglevenligt habitat

88

Antal optalte træsorter

Verificeret og sporbar effekt: Se mere om Slow-farmene her

Hos Slow bruger vi FarmTrace til at måle, hvor stort areal, der er dækket af trækroner. Det betyder, at du altid kan følge med i, hvad status er på den enkelte kaffefarm. Klik nedenfor, hvis du vil kigge med.