Slow Suojelee Metsiä Kasvattamalla Kahvia

Slow on sitoutunut ylläpitämään, uudistamaan ja suojelemaan metsiä, joilla on merkittävä rooli kahvinkasvatuksessa. Korkealaatuisen kahvin tuotantoon vaikuttavat kasvupaikan sijainnin lisäksi myös kahvin kasvuolosuhteet.

Laosissa kahvipensaat kasvavat luonnollisesti pienillä, yksittäisten viljelijöiden omistamilla palstoilla. Kahvipensaiden yllä kasvavat puut suojelevat pensaita auringolta. Ne parantavat kahvin laatua hidastaen marjojen kypsymistä ja tarjoten kahville ravinteita ja ihanteellisen kasvumaaperän.


Slow-viljelijöiden tuottamat kahvipavut on kasvatettu ilman kemiallisia lannoitteita tai torjunta-aineita – eli täysin orgaanisesti.

Viljelmillä kasvavat puut tarjoavat elinympäristön lukuisille eläimille ja hyönteisille, jotka ylläpitävät edelleen luonnon monimuotoisuutta. Ne hyödyttävät myös kahvipensaita tarjoamalla ikään kuin luonnonmukaista tuholaistorjuntaa!

Puuinventointi Laosissa selvittää metsän tilan

Slow:n metsien uudistamisen ja suojelun periaatteeseen liittyy ymmärrys paikallisten metsien ja puuston tämänhetkisestä tilasta.

Pyysimme selvitysapuun Sanni Torniaisen, metsäekologian maisterivaiheen opiskelijan Helsingin yliopistosta. Sanni on suorittanut puuston inventointia 37 Slow-viljelijän kahvitiloilla ja auttanut selvittämään arvokasta tietoa puuston yleistilasta, määrästä ja kunkin peltometsäviljelmän puulajien monimuotoisuudesta.

Tietoa kerätään muun muassa puiden tilakohtaisesta lukumäärästä, lajistosta, koosta, latvuspeittävyydestä ja yleiskunnosta.


Mitä enemmän tiedämme puuston yleistilasta ja yksittäisistä puulajeista, sitä varmemmin saamme aikaan pysyviä muutoksia. Esimerkiksi toimenpiteiden ajoitus ja tärkeysjärjestys riippuvat puuston tilasta.

Datan avulla voimme luoda kestävään kehityksen periaatteisiin perustuvan toimintasuunnitelman ja pystymme suojelemaan jo olemassa olevia metsiä sekä uudistamaan alueen jo hakattuja metsiä tai paljaita maa-alueita.

Metsien kunnon lisäksi saamme arvokasta tietoa siitä, millaisia tulonlähteitä voimme luoda viljelijöille tulevaisuutta varten – esimerkiksi hedelmäpuiden istuttamisesta kahvipensaiden lomaan!

You might also like to read...

Slow Protects Forests by Growing Coffee

Slow is committed to maintaining, regenerating, and protecting forests. The key to producing high-quality coffee is not just the location where the coffee grows but …

Coffee Roasts – What are the Differences?

Coffee can be roasted at different temperatures, which directly affects the profile and taste of your delicious cup of coffee. Slow offers four different roasts …