Slow Suojelee Metsiä Kasvattamalla Kahvia

Slow on sitoutunut ylläpitämään, uudistamaan ja suojelemaan metsiä, joilla on merkittävä rooli kahvinkasvatuksessa. Korkealaatuisen kahvin tuotantoon vaikuttavat kasvupaikan sijainnin lisäksi myös kahvin kasvuolosuhteet.

Laosissa kahvipensaat kasvavat luonnollisesti pienillä, yksittäisten viljelijöiden omistamilla palstoilla. Kahvipensaiden yllä kasvavat puut suojelevat pensaita auringolta. Ne parantavat kahvin laatua hidastaen marjojen kypsymistä ja tarjoten kahville ravinteita ja ihanteellisen kasvumaaperän.


Slow-viljelijöiden tuottamat kahvipavut on kasvatettu ilman kemiallisia lannoitteita tai torjunta-aineita – eli täysin orgaanisesti.

Viljelmillä kasvavat puut tarjoavat elinympäristön lukuisille eläimille ja hyönteisille, jotka ylläpitävät edelleen luonnon monimuotoisuutta. Ne hyödyttävät myös kahvipensaita tarjoamalla ikään kuin luonnonmukaista tuholaistorjuntaa!

Puuinventointi Laosissa selvittää metsän tilan

Slow:n metsien uudistamisen ja suojelun periaatteeseen liittyy ymmärrys paikallisten metsien ja puuston tämänhetkisestä tilasta.

Pyysimme selvitysapuun Sanni Torniaisen, metsäekologian maisterivaiheen opiskelijan Helsingin yliopistosta. Sanni on suorittanut puuston inventointia 37 Slow-viljelijän kahvitiloilla ja auttanut selvittämään arvokasta tietoa puuston yleistilasta, määrästä ja kunkin peltometsäviljelmän puulajien monimuotoisuudesta.

Tietoa kerätään muun muassa puiden tilakohtaisesta lukumäärästä, lajistosta, koosta, latvuspeittävyydestä ja yleiskunnosta.


Mitä enemmän tiedämme puuston yleistilasta ja yksittäisistä puulajeista, sitä varmemmin saamme aikaan pysyviä muutoksia. Esimerkiksi toimenpiteiden ajoitus ja tärkeysjärjestys riippuvat puuston tilasta.

Datan avulla voimme luoda kestävään kehityksen periaatteisiin perustuvan toimintasuunnitelman ja pystymme suojelemaan jo olemassa olevia metsiä sekä uudistamaan alueen jo hakattuja metsiä tai paljaita maa-alueita.

Metsien kunnon lisäksi saamme arvokasta tietoa siitä, millaisia tulonlähteitä voimme luoda viljelijöille tulevaisuutta varten – esimerkiksi hedelmäpuiden istuttamisesta kahvipensaiden lomaan!

You might also like to read...

Børsen: Coffee from the forest spreads to 1000 farmers in three countries

With major customers Mærsk and Coor in the order book from 2021, the coffee company Slow is now entering into a collaboration with the WWF …

Collaboration between Arnolds and Slow puts livelihood and environment firmly on the café table

Serving change on a tray The collaboration between Slow and the Finnish café and bakery chain Arnolds is based on values of sustainability and transparency. …