Slow tukee viljelijöiden elinkeinoa Laosissa

Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on tukea kahvinviljelijöitä ja heidän elinkeinojaan. Slow tarjoaa viljelijöilleen ennakkomaksun, henkilökohtaisen pankkitilin ja mahdollisuuden korottomaan hätärahastoon.

Viljelijöiden elinkeinon turvaaminen on yksi Slow’n päätavoitteista. Suuri osa Laosin kahvinviljelijöistä on tottunut vähävaraisuuteen. Viljelijäperheiden säästöt ovat vähissä erityisesti sadonkorjuukauden alussa, jolloin he eivät ole vielä saaneet kahvipapujansa myytyä. Usein talous koheneekin vasta satokauden jälkeen.

Slow takaa pienviljelijöilleen 40% maksuista ennakkoon ennen satokauden alkua. Tällöin viljelijäperheen tulot jakaantuvat säännöllisemmin, ja taloudellinen tilanne säilyy vakaana.

Pienviljelijät saavat omat pankkitilit

Pienviljelijöiden kylät sijaitsevat yleensä pitkän matkan päässä kaupungeista, eikä kyläläisillä välttämättä ole autoa tai muuta kulkuvälinettä. Myöskään henkilökohtaisen pankkitilin olemassaolo ei ole itsestäänselvyys Laosissa. Tämän takia Slow on hankkinut viljelijöilleen henkilökortit ja avannut heidän kanssaan pankkitilit, jolloin tuloista jää merkintä rekisteriin. Toiminta on läpinäkyvää ja turvallista, eivätkä korvaukset kahvista liiku välikäsien kautta.

Slow-viljelijät saavat työstään reilun korvauksen ja erilaisia etuja.

Hätärahasto tuo turvaa sairastumisen varalta

Ennakkomaksun ja pankkitilin lisäksi Slow tarjoaa viljelijöilleen mahdollisuuden hätärahastoon. Hätärahasto auttaa silloin, kun viljelijä esimerkiksi sairastuu.

Sairastumisen takia viljelijä voi joutua myymään satoaan ennenaikaisesti tai ottamaan lainaa. Hätärahastosta Slow-viljelijät voivat nostaa korotonta lainaa äkkinäisen tapaturman sattuessa.

Projektit ideoidaan yhdessä viljelijöiden kanssa

Slow pyrkii jatkuvasti kehittämään erilaisia hyvinvointia ja toimeentuloa lisääviä projekteja yhdessä viljelijöiden kanssa. Slow-tiimi viettää aikaa paikan päällä kylissä, tapaa ja haastattelee viljelijöitä.

Usein ideat ja ehdotukset tulevat suoraan viljelijöiltämme, ja niitä kehitetään yhdessä eteenpäin – jotkut haluavat pientiloillensa mehiläistarhoja, toiset taas avokadopuita kahvipensaiden lomaan. Tämänkaltaiset projektit ehkäisevät myös viljelijöiden riippuvuutta kahvista ainoana tulonlähteenään.

You might also like to read...

Slow Protects Forests by Growing Coffee

Slow is committed to maintaining, regenerating, and protecting forests. The key to producing high-quality coffee is not just the location where the coffee grows but …

How Can You Tell the Quality of Coffee? Get to Know the Slow Process!

Slow coffee comes from the Bolaven plateau in Laos, where it grows under a canopy of trees. The coffee berries are handpicked when ripe and …